Světci k nám hovoří...


sv. Basilišek

Basiliscus

22. května, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. IV

ŽIVOTOPIS

Za Maximiánova pronásledování křesťanů byl zajat. Ve vězení v Amasii měl čekat do příjezdu nového městského představitele. Po čase prý mu strážný dovolil, aby odešel ke své rodině. Nový vladař se proto po příjezdu na strážného rozhněval a dal ho zavřít do doby než Basilišek bude znovu dopaden. Toho bez problémů chytili u jeho rodiny a okamžitě začali s jeho mučením. Obuli mu měděné boty s hřebíky uvnitř a ruce s hlavou mu dali do klády. Tak ho dovedli do Komany, kde jej nutili obětovat modlám. Jelikož zůstal ve víře pevný, byl sťat mečem asi v r. 308. Jeho tělo pak mělo být hozeno do řeky, ale křesťané je koupili a pohřbili. Později byly jeho ostatky přeneseny do nově postaveného chrámu v Komaně.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Rita de Cassia (r. 1457 nebo i před ním); Iulia, virgo et m. in Corsica (století neznámé); Castus et Æmilius, m. in Africa (203); Basiliscus (s. IV); Maria Dominica Brun Barbantini (1868); Humilitas (1310); Ioannes Baptista Machalo et Petrus ab Assumptione (1617); Quiteria (s. inc.); Ausonius (s. IV/V); Lupus, ep. Lemovicen. (637); Ioannes, abbas Parmen (s. X); Atto (ca. 1153); Ioannes Forest (1538); Matthias de Arima (1620)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.