Světci k nám hovoří...


blah. Humilitas

Humilitas

22. května, připomínka
Postavení:vdova, rekluza, abatyše
Úmrtí:1310

ŽIVOTOPIS

Narodila se roku 1225 ve Faenze v Itálii a dostala jméno Rosanna. Původně toužila zůstat pannou, jednoho nápadníka, který byl příbuzným Bedřicha II., odmítla. Nakonec se však na přání rodičů přece jen provdala za faenzského měšťana Ugoletta. Žil světsky a s žádnými návrhy na zdrženlivost nemínil zprvu souhlasit. Měli spolu dvě děti, které brzy zemřely. V té době Rosaně bylo 24 let a závažně onemocněl i její Ugoletto.

Nakonec šli oba do kláštera sv. Perpetuy. Ugoletto vykonával pro klášter potřebné služby a Rosanna se stala řeholnicí jménem Humilitas, znamenajícím pokoru, kterou si zvolila za hlavní ctnost. Asi po dvou letech prý v r.1256 Ugoletto zemřel. Pozdějším působištěm Humilitas se stala Florencie. Nejdříve 12 let žila jako rekluza v zazděné poustevně u kostela sv. Apolináře. Její život se stal soustředěnou modlitbou, v níž se jí dostalo i mnohého poznání. Poskytovala také moudré rady těm, kteří k jejímu okénku o ně chodili prosit. Nakonec byla povolána za abatyši kláštera Vallombrosa. Tam ve Florencii i zemřela.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Rita de Cassia (r. 1457 nebo i před ním); Iulia, virgo et m. in Corsica (století neznámé); Castus et Æmilius, m. in Africa (203); Basiliscus (s. IV); Maria Dominica Brun Barbantini (1868); Humilitas (1310); Ioannes Baptista Machalo et Petrus ab Assumptione (1617); Quiteria (s. inc.); Ausonius (s. IV/V); Lupus, ep. Lemovicen. (637); Ioannes, abbas Parmen (s. X); Atto (ca. 1153); Ioannes Forest (1538); Matthias de Arima (1620)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.