Světci k nám hovoří...


Ludovicus Zephyrinus Moreau

24. května, připomínka
Úmrtí:1901


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Vincentius, monachus (asi 450); Maria Virgo Auxìlium christianòrum; Ioanna, uxor Chuza (s. I.); Simeon, stylita iunior in Monte Mirabili (592); Ioannes de Prado (1631); Servulus, m. Tergeste (s. inc.); Donatianus et Rogatianus (ca. 304); martyres Philippopoli CCCVIII (ca. 304); Philippus., presb. Ord. Eremit. S. Augustini (1306); Ludovicus Zephyrinus Moreau (1901)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.