Světci k nám hovoří...


sv. Aldhelm

Aldhelmus

25. května, připomínka
Postavení:biskup OSB
Úmrtí:709

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Wessexu v Anglii, kde se narodil asi r. 640. V mládí byl jeho učitelem Ir Maeldubha, představený komunity v Malmesbury. Později se krátce vzdělával u světců Adriana a Theodora v Canterbury. V Malmesbury se stal řeholníkem a kolem r. 675 opatem. Papežem Sergiem I. byl povolán na návštěvu do Říma kolem r. 700. V roce 705 ho král Ine jmenoval biskupem v Sherbornu. S velkou horlivostí pak působil misijně, vystupoval na veřejných prostranstvích s písněmi a prý i se scénkami z evangelia. Psal spisy i písně v angličtině, které se však nedochovaly. Zůstalo po něm jen pojednání o neposkvrněnosti pro řeholnice v latině a v ní i báseň oslavující svaté panny. Psal také dopis králi Dumnonie, v němž vysvětloval datum slavení Velikonoc v keltské církvi. Byl velmi duchaplný a měl rád slovní říčky. Stal se významným anglickým učencem. Zemřel v Doultingu v Somersetu ve věku asi 69 let. Pohřben byl v opatství Malmesbury.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Beda Venerabilis, presb. et doctor Eccl. (735); Gregorius Pp VII (1085); Aldhelmus (709); Magdalena Sophia Barat (1865); Maria Magdalena de Pazzi (1607); Canion (s. III/IV); Dionysius, ep. Mediolanen. (ca.361); Zenobius, abbas (s. IV ex./V in.); Leo, abbas (s. VII); Gennadius, ep. in Asturia (ca. 925); Gerius (ca. 1270); Iacobus Philippus (Andreas); Bertoni (1483); Dionysius Ssebuggwawo (1886); Nicolaus Cehelskyj (1951)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.