Světci k nám hovoří...


sv. Magdaléna Sophia Barat

Magdalena Sophia Barat

25. května, připomínka
Postavení:vychovatelka a zakladatelka řádu
Úmrtí:1865

ŽIVOTOPIS

Narodila se 13. 12. 1779 v burgundské vesnici Joigny ve Francii. Otec Jakub byl bednářem. Její o 11 let starší bratr Louis se stal řeholníkem a jáhnem a velmi přispěl k její výchově a hlavně vzdělání i v latině, řečtině, později prý španělštině a italštině. Za Francouzské revoluce byl Louis zatčen Jakobíny a odveden do Paříže. Po dvou letech byl svržen Robespierr a Louis získal svobodu. Sophii pak vzal do Paříže, kde se v 16 letech seznámila s jezuitou Varinem, jenž si pak všiml její zbožnosti, důvěry v Boha i aktivity, s níž pro nedostatek kněží působila jako pomocná katechetka a vyučovala i zanedbanou mládež.

Sophia byla inteligentní mladou ženou, která pomýšlela na vstup do karmelitánského řádu. Na výzvu jezuitského převora Variny, který hledal někoho pro svůj plán vytvoření řádu k výchově ohrožených dívek, s konstitucí podle jezuitské řehole, začala s ním spolupráci. Se třemi družkami se v roce 1800 zasvětila Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Následující rok začala učit v klášterní škole a v dalším roce založila řád "Dames du Sacké Foyer". Jednalo se o společenství "Řeholnic Nejsvětějšího Srdce Ježíšova". Sophia přijala jméno Magdaléna a byla Matkou představenou od založení po 62 let. Řeholní pravidla vypracovala společně s otcem Varinem a ta byla oficiálně schválena až r.1815. Matka Magdaléna byla velice horlivá, takže během desetiletí se řád přes mnohé obtíže značně rozšířil nejen po Francii, ale i do zámoří, kde byla zakládat nové domy a jako generální představená organizovat život a práci společnosti. Filiálky měla společnost během let jak po Evropě, tak v Africe a v Americe. Zakládala pensionáty i internáty pro děti všech vrstev. Pořádala exercicie pro ženy a vychovávala učitelky. Společnost se stala jednou z nejznámějších a nejúspěšnějších výchovných institucí s církevním vedením.

Magdaléna Sophia Barat zemřela v Paříži ve věku 85 let a její ostatky byly v roce 1904 uloženy v Jette-Saint-Pierre blízko Bruselu. Svatořečena byla v Římě roku 1925 Piem XI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Beda Venerabilis, presb. et doctor Eccl. (735); Gregorius Pp VII (1085); Aldhelmus (709); Magdalena Sophia Barat (1865); Maria Magdalena de Pazzi (1607); Canion (s. III/IV); Dionysius, ep. Mediolanen. (ca.361); Zenobius, abbas (s. IV ex./V in.); Leo, abbas (s. VII); Gennadius, ep. in Asturia (ca. 925); Gerius (ca. 1270); Iacobus Philippus (Andreas); Bertoni (1483); Dionysius Ssebuggwawo (1886); Nicolaus Cehelskyj (1951)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.