Světci k nám hovoří...


sv. Bruno

Bruno, ep. Herbipolitan

27. května, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1045

ŽIVOTOPIS

Narodil se koncem X. století. Byl synem vévody Konráda z Korutan a Matyldy Švábské. Stal se šéfem italské kanceláře císaře Konráda II. Pak se věnoval duchovní dráze, od roku 1034 až do konce života byl biskupem Würzburgu, působil na Mohanu. Velkou pozornost věnoval vzdělání a morálce kněží. Ve své době patřil prý mezi nejvýznamnější muže církve. Zemřel v Persenbeugu v Rakousku. Pohřben byl v kryptě katedrály, s jejíž stavbou ve Würzburgu začal pět let před smrtí.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Augustinus, ep. Cantuarien (604/605); Iulius, m. in Mœsia (asi 302); Bruno, ep. Herbipolitan (1045); Restitutus, m. Romæ (ca. s. IV); Eutropius, ep. Arausionen. (ca. 475); Gausbertus (1079); Edmundus Duke, Richardus Hill (1590); Athanasius Bazzekuketta (1886); Gonzaga Gonza (1886)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.