Světci k nám hovoří...


Gonzaga Gonza

27. května, připomínka
Úmrtí:1886


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Augustinus, ep. Cantuarien (604/605); Iulius, m. in Mœsia (asi 302); Bruno, ep. Herbipolitan (1045); Restitutus, m. Romæ (ca. s. IV); Eutropius, ep. Arausionen. (ca. 475); Gausbertus (1079); Edmundus Duke, Richardus Hill (1590); Athanasius Bazzekuketta (1886); Gonzaga Gonza (1886)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.