Světci k nám hovoří...


blah. Markéta Pole

Margarita Pole

28. května, připomínka
Postavení:hraběnka, mučednice
Úmrtí:1541

ŽIVOTOPIS

Narodila se 14. 8. 1473 ve Farley Castle v Anglii. Sňatkem se dostala do příbuzenství s královským dvorem Tudorů a byla vychovatelkou Marie Katolické, dcery Jindřicha VIII. Markétin syn Reginald se stal arcibiskupem a oponoval Jindřichově církevní politice, proto upadla i ona v nemilost. Nakonec v roce 1538 dal Jindřich VIII. Reginalda popravit. Později nechal zatknout i Markétu Pole a věznil ji až do popravy 27. 5. 1541. K jejímu usmrcení prý nebyl ani důkaz viny zapotřebí. Blahoslavená byla v roce 1886 papežem Lvem XIII.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBAPřehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Germanus, ep. Parisien. (576); Gulielmus, monachus (812); Lanfrancus, ep. Cantuarien (1089); Margarita Pole (1541); Heliconis (s. III); Caraunus (s. V); Iustus, ep. Urgellen. (s. VI); Ubaldesca (1206); Petrus ďArnaud (1242); Herculanus de Plagario (1451); Thomas Ford, Ioannes Shert et Robertus Johnson* (1582); Ladislaus Demski (1940); Antomus Iulianus Nowowiejski (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.