Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marián de Roccacasale Di Nicolantonio

Marianus de Roccacasale /Dominicus/; Di Nicolantonio

31. května, připomínka
Postavení:řeholník OFM
Úmrtí:1866

ŽIVOTOPIS

Jeho život se v mnohém podobá životu sv. Konráda de Parzham, který se narodil o 40 let později v Bavorsku a připomínali jsme si ho 21. 4. Marián se narodil roku 1778 v Aquile v severní Itálii. Modlitbu spojoval s prací, stal se františkánem a rovněž proslul jako vrátný kláštera. U brány "Ústraní sv. Františka" v Bellegry vlídně přijímal každého příchozího úsměvem, modlitbou, laskavými slovy, jídlem a pitím. Po čtyřicet let otvíral poutníkům a od některých návštěvníků - tuláků zakusil i dost nadávek a hrozeb. Nejednoho tuláka a lupiče svým jednáním obrátil. Marián s Konrádem si jsou podobni i v úctě k eucharistii. Ve volném čase Marián stále adoroval před svatostánkem nebo byl účasten mše svaté. Tam ho také zastihla smrt.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Visitatio ; Petronilla, virgo et m. Romæ (století neznámé); Baptista /Camilla/; Varano (1524); Felix /Iacobus/ Amoroso (1787); Marianus de Roccacasale /Dominicus/; Di Nicolantonio (1866); Hermias, miles (s. III); Cantius, Cantianus et Cantianilla (s. IV); Silvius, ep. Tolosan. (ca. 400); Iacobus Salomoni (1314); Robertus Thorpe et Thomas Watkinson (1591); Nicolaus Barré (1686); Noe Mawaggali (1886)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.