Světci k nám hovoří...


sv. Brendan

Brendanus

16. května, připomínka
Postavení:kněz, mnich, opat
Úmrtí:577/583

ŽIVOTOPIS

Byl irského původu a narodil se kolem roku 485 v Tralee v hrabství Kerry. Jako dítě byl vychováván světicí Ity v Killeedy v hrabství Limerick. Jejími zásadami byly: víra v Boha a čistota srdce, prostý život a zbožnost, velkorysost a láska. Bývá uváděn i další vychovatel, biskup Erc z Kerry. Brendan se stal mnichem a knězem.

Legendy popisují "Plavby sv. Brendana" jako neuvěřitelná dobrodružství, z nichž je nejznámější, jak si jeho mniši spletli spící velrybu s ostrovem a přistáli na ní. Proto je v atributech a bývá zobrazován celý výjev při plavbě na ostrovy Blažených v Atlantiku. Někteří se domnívají, že by mohlo jít o Kanárské ostrovy. Je možné, že asketičtí mniši hledali vhodné místo k osídlení. Podle legendy "zaslíbenou zemi" nalezl, ale byl poslán zpět do Irska.

Daleko skutečnějšími jsou jeho cesty na Ionu a do západního Skotska. Údajně navštěvoval ve Skotsku charismatického misionáře Kolumbana a Brita Mala šířícího evangelium v Bretani. Kolem roku 559 založil klášter Clonfert v Galwayi, jehož prý byl opatem. Zemřel ve věku kolem 95 let.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Nepomucenus, m. Pragæ (1393); Brendanus (577/583); Simon Stock (1265); Andreas Bobola (1657); Felix et Gennadius (s. inc.); Florentius et Diocletianus (s. inc.); Abda et Ebediesus (375-376); Peregrinus, m. in Gallia (s. IV/V); Possidius (post 437); Fidolus (ca. 540); Honoratus, ep. Ambianen. (ca.600); Carentocus (s. VII); martyres in Pal (614); Germerius (s. VII ex.); Ubaldus, ep. Eugubin. (1160); Adamus, abbas (ca. 1210); Michael Woźniak (1942); Vitalis Vladimirus Bajrakw (1946)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.