Světci k nám hovoří...


sv. Amon, Zeno, Ptolemajus, Ingen a Teofil

Ammon, Zeno

1. června, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:249

ŽIVOTOPIS

Za císaře Decia byli první čtyři strážci u císařského soudu v Alexandrii v Egyptě. Podle zmínky v dopise biskupa Dionýsia a tradice jedná se o vojáky, kteří se prohlásili za křesťany, když jiní křesťané při přelíčení u soudu začali kolísat a chystat se k odpadu od víry. Vystoupili k soudcově stolici a prohlásili se též za věřící křesťany. Svým gestem váhající posílili, ale stálo je to život. Jediný Teofil byl již stařec, ale zemřel jako vojáci, pro posilu ostatních.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iustinus, philosophus (asi r. 165); Ammon, Zeno (249); Simeon (1035); Theobaldus, abbas (1150); Ioannes Pelingotto (1304); Alphonsus Navarrete, Ferdinandus a Sancto Ioseph de Ayala et Leo Tanaka (1617); Hannibal Maria Di Francia (1927); Chariton, Charitus (ca. 165); Ischyrion et V socii, milites (ca. 250); Proculus, m. Bononiæ (ca. 300); Fortunatus, presb. (s. IV/V); Caprasius, solitarius (ca. 430); Florus (s. inc.); Ronanus (s. VII/VIII); Wistanus (849); Eneco (ca. 1060); Ioannes Storey (1571); Ioannes Baptista Vernoy de Montjournal (1794); Ioannes Baptista Scalabrini (1905)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.