Světci k nám hovoří...


sv. Simeon

Simeon

1. června, připomínka
Postavení:poustevník, mnich
Úmrtí:1035

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze Syrakus na Sicílii v Itálii. Vzdělání získal v Konstantinopoli a pak byl několik let průvodcem poutníků v Jeruzalémě. Dál jeho cesta vedla do kláštera sv. Kateřiny na Sinaji, kde se prý stal mnichem a pak žil jako poustevník u Betléma. Je uváděno, že znovu se pustil do putování přes Řím do francouzského Rouenu a pak do Trevíru v Lotrinsku (v dnešním Německu). Kolem roku 1029 doprovázel trevírského arcibiskupa Poppo na pouti do Jeruzaléma. Po návratu se dal zazdít v severní věži Porta Nigra v Trevíru, kde nakonec zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iustinus, philosophus (asi r. 165); Ammon, Zeno (249); Simeon (1035); Theobaldus, abbas (1150); Ioannes Pelingotto (1304); Alphonsus Navarrete, Ferdinandus a Sancto Ioseph de Ayala et Leo Tanaka (1617); Hannibal Maria Di Francia (1927); Chariton, Charitus (ca. 165); Ischyrion et V socii, milites (ca. 250); Proculus, m. Bononiæ (ca. 300); Fortunatus, presb. (s. IV/V); Caprasius, solitarius (ca. 430); Florus (s. inc.); Ronanus (s. VII/VIII); Wistanus (849); Eneco (ca. 1060); Ioannes Storey (1571); Ioannes Baptista Vernoy de Montjournal (1794); Ioannes Baptista Scalabrini (1905)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.