Světci k nám hovoří...


blah. Jan Pelingotto

Ioannes Pelingotto

1. června, připomínka
Postavení:mnich TOR
Úmrtí:1304

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1240 v Urbinu v Itálii do rodiny hokynáře. Od 12 let pomáhal v obchodě. Když dospěl, františkánská láska k chudým ho přivedla k opuštění všeho. Když rozdával své vlastnictví, považovali ho lidé za blázna. V kostele Panny Marie Andělské v Urbinu přijal hábit třetího františkánského kajícího řádu. Vynikal láskou k chudým, pokorou a svými ctnostmi získával důvěru lidu. Když v roce 1300 bylo poprvé vyhlášeno Milostivé léto papežem Bonifácem VIII., vydal se na pouť do Říma získat jubilejní odpustky. Po návratu do Urbina těžce onemocněl. Zřejmě šlo o výron krve do mozku, pro který ztratil schopnost mluvit. Teprve v poslední dny života se mu řeč vrátila a přítomným u jeho smrtelného lože řekl: "Pojďme tam s důvěrou. Do nebe!"

Pohřben byl v klášteře a později dle svého původního přání přenesen do kostela sv. Františka. Blahořečen byl Benediktem XV. v roce 1918.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iustinus, philosophus (asi r. 165); Ammon, Zeno (249); Simeon (1035); Theobaldus, abbas (1150); Ioannes Pelingotto (1304); Alphonsus Navarrete, Ferdinandus a Sancto Ioseph de Ayala et Leo Tanaka (1617); Hannibal Maria Di Francia (1927); Chariton, Charitus (ca. 165); Ischyrion et V socii, milites (ca. 250); Proculus, m. Bononiæ (ca. 300); Fortunatus, presb. (s. IV/V); Caprasius, solitarius (ca. 430); Florus (s. inc.); Ronanus (s. VII/VIII); Wistanus (849); Eneco (ca. 1060); Ioannes Storey (1571); Ioannes Baptista Vernoy de Montjournal (1794); Ioannes Baptista Scalabrini (1905)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.