Světci k nám hovoří...


sv. Arsenius

Arsenius, ep. Corcyren

19. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. X.

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi před rokem 875 v Betánii poblíž Jeruzaléma údajně jako syn židovského otce a křesťanské matky. Od dvanácti let byl v jeruzalémském klášteře, kde se stal mnichem. Dosáhl významného vzdělání, které dokončil v Seleukeii. Vedl asketický život a věnoval se spisovatelské činnosti. Bývají od něj uváděny zejména hymny k posvěcení oleje i k Ondřejovým chválám, kázání o tomto sv. apoštolovi a spis týkající se sv. Barbory. Do roku 891 si psal s Photiem, patriarchou Konstantinopole. Po pouti do svatých míst přijal kněžské svěcení a odešel do Konstantinopole. V roce 933 byl Theophilactem jmenován biskupem na řeckém ostrově Korfu. Traduje se, že se mnoho modlil, a je upozorňováno na jeskyni, která byla svědkem jeho nočních rozjímání.

Z důvodů obhajoby nespravedlivě obviněných obyvatel Korfu byl před koncem života v Konstantinopoli. Na zpáteční cestě zemřel poblíž Korintu. Jeho tělo bylo přepraveno do chrámu sv. Petra a Pavla na Korfu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

sv. Márius a Marta a jejich synové (Marius, Martha, Audifax et Abacus) (asi s. IV.); Germanicus (asi 167); Pontianus, m. in Umbria (s. II); Macarius Magnus (asi 390); Macarius Alexandrinus (s. V.); Bassianus, ep. Lauden (409); Liberata et Faustina (asi 580); Launomarus (asi 593); Ioannes, ep. Ravennaten (595); Remigius, ep. Rothomagen (asi 762); Arsenius, ep. Corcyren (s. X.); Marcellus Spínola y Maestre (1962)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.