Světci k nám hovoří...


sv. Marcelín Champagnat

Marcellinus Champagnat

6. června, připomínka
Postavení:zakladatel řádu FMS
Úmrtí:1840

ŽIVOTOPIS

Narodil se 20. 5. 1789 v Marlhes v jižní Francii do selské rodiny. Již v mládí se rozhodl pro duchovní povolání. Studoval s Janem Maria Vianneyem a ve 27 letech se stal knězem. Jeho cesta k Ježíši vedla skrze Marii. Byl vnímavý pro duchovní i vzdělávací potřeby své doby. Na faře v La Valla v roce 1817 začal se zakládáním kongregace maristů - školských bratrů P. Marie. Účelem bylo vyučování a výchova chlapců. S nesobeckým nasazením se pustil i do výstavby budov pro své společenství. Vyčerpáním zemřel v 51 letech v Hermitage. Jím založené společenství dostalo papežské schválení až v roce 1863. To už bylo rozšířené ve světě s heslem: "Srdce bez hranic". Provinční domy má v Evropě, v Severní a Latinské Americe, v Africe, v Asii a v Austrálii. Celkem v 72 zemích je na 5 000 maristů.

K blahořečení Marcelína Champagnata přispělo vyléčení paní Jiřiny Grondin ze škodlivého nádoru ve Watervilli, Maine, USA v říjnu 1939 a vyléčení Jana Ranaivo z mozkomíšní meningitidy v Antsirabe na Madagaskaru 12. 11. 1941. Blahořečený byl 29. 5. 1955 a kanonizován 18. 4. 1999.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Norbertus (1134); Paulina, m. Romæ via Aurelia (století neznámé); Claudius, ep. Condatiscen. et abbas (asi 703); Marcellinus Champagnat (1840); Bertrandus, ep. Aquileien (1350); Artemius (s. inc.); Bessarion (s. IV); Ceratius (ca. 452); Eustorgius, ep. Mediolanen. II (518); Iarlathus (ca. 550); Alexander, ep. Fæsulan. (823); Hilarion, hegumenus Cpoli (845); Colmanus, ep. in Orchadibus (ca. 1010); Falco (1146); Gilbertus, eremita (1152); Laurentius de Villamagna (1535); Gulielmus Greenwood (1537); Raphael Guízar Valencia (1938); Innocentius Guz (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.