Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Antonín Gianelli

Antonius Maria Gianelli

7. června, připomínka
Postavení:biskup a zakladatel Sester P. Marie de Horto
Úmrtí:1846

ŽIVOTOPIS

Narodil se 12. 4. 1789 v Carro poblíž Janova v Itálii. Byl synem chudého domkaře Giacoma a Marie. Chodil do vzdálené školy a cestou domů sbíral dříví. Večer za svitu ohně prý ještě pracoval. Byl pověstný svou pílí a dobrým chováním. Vdova Rebissová z Janova brzy po tom, co se o něm doslechla, přispěla mu na další studie a díky tomu se mohl stát knězem. Působil jako farář v Chiavaru na Riviéře, kde založil družinu sester "Figlie Maria dell´Orto" na podporu chudých, zabývající se péčí o nemocné a mládež. Z ní vznikla kongregace P. Marie de Horto. Od mládí žil v nevinnosti a velmi střídmě. V roce 1838 se stal biskupem v Bóbbio. Vynikal horlivostí, zasloužil se o konání lidových misií a konal pro kněze exercicie. Ve své horlivosti začal konat kající průvody, v nichž chodil bos, s provazem na hrdle a trnovou korunou na hlavě. Zemřel v Piacenze v 57 letech. Blahořečen byl v roce 1925 a kanonizován 21. 10. 1951 papežem Piem XII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sacratissimi Cordis Iesu, Sollemnitas ; Robertus, abbas Novomonasterien (1159); Colmanus, ep. Dromoren. et abbas (s. VI.); Anna a Sancto Bartholom (1626); Antonius Maria Gianelli (1846); Maria Teresia de Soubiran La Louvi (1889); Petrus, Wallabonsus (851)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.