Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie Droste zu Vischering

Maria a Divino Corde Iesu Droste zu Vischering

8. června, připomínka
Postavení:řeholnice, mystička
Úmrtí:1899

ŽIVOTOPIS

Narodila se 8. 9. 1863 v Münsteru v severním Porýní v Německu. Vyrostla jako hraběnka Droste z Vischeringu. Ve 22 letech těžce onemocněla a na radu lékařů odcestovala do mořských lázní na Norderney. Na ostrově byla jediná katolická kaple, protože obyvatelstvo bylo převážně protestantské. Uchovávat v ní nejsvětější svátost sice bylo dovoleno, ale nebylo nikoho, kdo by kapli ohlídal a staral se o věčné světlo. Proto kněz, který navštěvoval ostrov jednou za týden, nedovolil si eucharistii ve svatostánku nechávat. Teprve až hraběnka Droste se nabídla vzít si na starost potřebnou péči, začal Pán na ostrově přebývat ve svátosti. Hraběnka si služby velmi vážila a zdálo se jí, že tam Pán přebýval kvůli ní. Ta lampa, kterou dostala na starost, v ní vzbuzovala touhu stát se Kristovou nevěstou jako řeholnice. Sama si přála hořet a stravovat se z lásky k Pánu jako ono "věčné světlo", které nesmělo uhasnout stejně jako milost v jejím srdci. Byla šťastná, že díky léčícím se kněžím mohla být i denně mše svatá.

Po zlepšení zdraví vstoupila ve věku 25 let do kongregace "Sester Dobrého Pastýře" v Münsteru, která se věnovala úsilí o obrácení padlých žen. Přijala jméno Marie od Božského Srdce a stala se vzornou řeholnicí. Po čase byla poslána do Portu v Portugalsku, kde od roku 1894 byla představenou kláštera. Zde se její zdravotní stav velmi zhoršil, trpěla onemocněním míchy a zůstala upoutána na lůžko. S námahou ale dál plnila všechny svěřené úkoly.

Prožívala mystické milosti a mimořádné zážitky, o kterých mluvila jen výjimečně. Mezi ty, o nichž se zmínila, patřilo zjevení Božího přání, aby celý svět byl zasvěcen nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V té věci se obrátila na Lva XIII., který po určitém rozhodování a zkouškách stanovil encyklikou "Annum sacrrum" datum zasvěcení. Na začátku třídenních příprav Marie od Božského Srdce v Portu zemřela.

Od roku 1944 jsou její ostatky v Paranhu v kapli s kryptou. Blahořečena byla 1. 11. 1975 papežem Pavlem VI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Immaculati Cordis B. Mariae Virginis Memoria; Medardus (561); Gulielmus Fitzherbert (1154); Iacobus Berthieu (1896); Maria a Divino Corde Iesu Droste zu Vischering (1899); Maria Teresia Chiramel Mankidiyan (1926); Nicolaus de Gesturi (Ioannes) Medda (1958); Maximinus, ep. Aquen. (s. inc.); Gildardus (post 511); Fortunatus, ep. Fanen. (ca. 660); Ioannes Davy (1537)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.