Světci k nám hovoří...


sv. Landerik

Landericus

10. června, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 656

ŽIVOTOPIS

Pocházel z území dnešní Francie. Zvolil si cestu ke kněžství a později se stal pařížským biskupem. Žil ve zbožnosti a odříkání, pamatujíc na chudé. Pro ně nechal vystavět i špitál s názvem "Hộtel Dieu" tj. Dům Boží. Na podporu chudých věnoval vše možné i přebytečné kostelní náčiní.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bogumilus (1182); Eduardus Poppe (1924); Landericus (asi 656); Diana de Andaló (1236); Henricus de Bauzano (1315); Ioannes Dominici (1419); Censurius (s. V); Ithamarus (ca. 666); (1419); Thomas Green, monachus (1537); Thomas Green, monachus (1537); Marcus Antonius Durando, presbyter (1880)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.