Světci k nám hovoří...


blah. Diana de Andaló

Diana de Andaló

10. června, připomínka
Postavení:řeholnice OP
Úmrtí:1236

ŽIVOTOPIS

Pochází z Boloně v Itálii. Ve 12. století se narodila do bohaté rodiny, která jí později bránila v uskutečnění touhy stát se dominikánskou řeholnicí. Došlo i na násilí, při kterém jí bylo přeražené žebro. Přes všechny překážky složila nakonec sliby do rukou sv. Dominika. V Boloni nedaleko dominikánských bratrů založila klášter sv. Anežky. Měla také hojnou duchovní korespondenci s později blahořečeným Jordánem Saským. Blahořečena byla roku 1892.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bogumilus (1182); Eduardus Poppe (1924); Landericus (asi 656); Diana de Andaló (1236); Henricus de Bauzano (1315); Ioannes Dominici (1419); Censurius (s. V); Ithamarus (ca. 666); (1419); Thomas Green, monachus (1537); Thomas Green, monachus (1537); Marcus Antonius Durando, presbyter (1880)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.