Světci k nám hovoří...


blah. Jindřich de Bauzano

Henricus de Bauzano

10. června, připomínka
Postavení:dělník
Úmrtí:1315
Patron:dřevorubců

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem r. 1250 do chudé rodiny v severoitalském Bolzanu a dostal jméno Jindřich Arrigo. Později se mu přezdívalo nádeník. Nádenickou práci si našel v Trevise, kde se prý i oženil a měl syna. Žena i syn mu zemřeli. Z malého příjmu rozdával almužny a žil zbožně a asketicky. Postil se, spával na tvrdém lůžku, denně navštěvoval kostely. Když pro zdravotní důvody nemohl pracovat, žil ve velké bídě z almužen. Jakub Castagnolis ho vzal do svého domu a Jindřich asi v 65 letech u něj zemřel. Při jeho pohřbu se udály četné zázraky, pro které byl blahořečen 23. 7. 1750 papežem Benediktem XIV.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bogumilus (1182); Eduardus Poppe (1924); Landericus (asi 656); Diana de Andaló (1236); Henricus de Bauzano (1315); Ioannes Dominici (1419); Censurius (s. V); Ithamarus (ca. 666); (1419); Thomas Green, monachus (1537); Thomas Green, monachus (1537); Marcus Antonius Durando, presbyter (1880)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.