Světci k nám hovoří...


blah. Jan Dominici

Ioannes Dominici

10. června, připomínka
Postavení:řeholník, arcibiskup OP
Úmrtí:1419

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1357 ve Florencii v Itálii. V mládí měl vadu řeči, ale velmi dobrou paměť. Chodíval k dominikánům do kostela Santa Maria Novella a hodně se od řeholníků naučil. Vstoupil do jejich řádu a asi od 17 let studoval v Pise a ve Florencii. V jednom z dopisů uvedl, že se vady řeči zbavil pomocí sv. Kateřiny ze Sieny. Teologii prý studoval i na univerzitě v Paříži. Stal se knězem a 12 let byl kazatelem v Benátkách.

V italštině napsal výklady Písma a chvalozpěvy.

Roku 1408 byl papežem Řehořem XII. jmenován arcibiskupem v Raguse, dnešním Dubrovníku v Chorvatsku. Později obdržel i kardinálský klobouk. V roce 1418 posílal listy proti šířícím se bludům i do Čech, Polska a Maďarska. V husitské době se stal nunciem pro tyto oblasti a pomáhal léčit rozkol v církvi. Byl dobrým rádcem a podporovatelem vzdělání mladých lidí. Zemřel v Budíně (pozdější Budapešti) v Maďarsku.

Blahořečený byl 9. 4. 1832 papežem Řehořem XVI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bogumilus (1182); Eduardus Poppe (1924); Landericus (asi 656); Diana de Andaló (1236); Henricus de Bauzano (1315); Ioannes Dominici (1419); Censurius (s. V); Ithamarus (ca. 666); (1419); Thomas Green, monachus (1537); Thomas Green, monachus (1537); Marcus Antonius Durando, presbyter (1880)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.