Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Pavla Frassinetti

Paula Frassinetti

11. června, připomínka
Postavení:panna, zakladatelka kongregace SSD
Úmrtí:1882

ŽIVOTOPIS

Narodila se 3. 3. 1809 v Janově v Itálii. Od dětství byla chudým sirotkem bez možnosti vzdělání. Její život byl plný námahy a křížů. Nehleděla však příliš moc na sebe, místo toho viděla potřeby dalších tisíců chudých a opuštěných, zejména dětí a dívčí mládeže. Jim se rozhodla zasvětit svůj život, i když to bylo provázeno pomluvami, pohrdáním i křivdami s otevřeným nepřátelstvím.

Pavla měla hlubokou víru a s ní založila společenství "Sester sv. Doroty". V roce 1841 je přeložila do Říma a teprve r. 1863 je papež potvrdil jako kongregaci. Ráda denně přijímala kříže a říkávala: "Boží vůle, jsi mým rájem!"

Zemřela v 73 letech. Dne 8. 6. 1930 byla Piem XI. blahořečena a 11. 3. 1984 Janem Pavlem II. svatořečena. Ten o ní při kanonizační slavnosti řekl, že předběhla dobu a dala příklad moderní obětavé ženy, která si je vědoma své vlastní důstojnosti. Vyzvedl ji jako laskavou a cílevědomou vychovatelku a ochránkyni zanedbaných, opuštěných dětí. Řekl, že se starala o jejich zabezpečení, výchovu a vzdělání. Z jejích spisů a korespondence vyplývá její myšlenkový svět. Jsou to myšlenky, o kterých můžeme říci, že o sto let předběhly II. vatikánský koncil. Uvedl také, že ve světle svého spojení s Kristem, ve světle Kristova kříže, dokázala sv. Pavla Frassinetti dát zářivý příklad a přitažlivý vzor moderní ženy, která vydává svědectví Kristu celým svým životem. Celou svou aktivní láskou vůči všem, zejména nejpotřebnějším.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Barnabas, Apostolus (kolem r. 61); Maximus, ep. Neapolitan (s. IV.); Ioannes a Sancto Facundo González de Castrillo (1479); Rosa Francisca Maria Doloribus (Maria Rosa) Molas y Vallvé (1876); Paula Frassinetti (1882); Bardo (1051); Iolenta (1298); Maria Schininá (1910); Rembertus (888); Aleydis (1250); Parisius (1267); Stephanus Bandelli (1450); Rosa Francisca Maria a Doloribus (Maria Rosa); Ignatius Maloyan, episcopus et martyr (1915)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.