Světci k nám hovoří...


blah. Bardo

Bardo

11. června, připomínka
Postavení:arcibiskup OSB
Úmrtí:1051

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem r. 980 v Oppershofenu v Horním Hesensku na území dnešního Německa do šlechtické rodiny. Byl spřízněn s císařovnou Giselou. Za svého mládí vstoupil do benediktinského řádu, později se stal opatem klášterů Kaiserswerth a Hersfeld. Po smrti arcibiskupa Ariba se v roce 1031 v Mohuči stal jeho nástupcem. K sobě byl přísný, ke druhým štědrý. Žil natolik asketicky, že byl i papežem Lvem IX. napomínán k mírnosti ve svých postech, aby se zachoval při dostatečné síle pro svůj úřad. Za své působnosti dokončil stavbu mohučského dómu a vysvětil ho r. 1036. V něm pak byl o patnáct let později pochován.

Kolem jeho hrobu visí berly a na vyobrazeních je hrob obklopen mrzáky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Barnabas, Apostolus (kolem r. 61); Maximus, ep. Neapolitan (s. IV.); Ioannes a Sancto Facundo González de Castrillo (1479); Rosa Francisca Maria Doloribus (Maria Rosa) Molas y Vallvé (1876); Paula Frassinetti (1882); Bardo (1051); Iolenta (1298); Maria Schininá (1910); Rembertus (888); Aleydis (1250); Parisius (1267); Stephanus Bandelli (1450); Rosa Francisca Maria a Doloribus (Maria Rosa); Ignatius Maloyan, episcopus et martyr (1915)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.