Světci k nám hovoří...


sv. Onufrius

Onuphrius, anachoreta

12. června, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:asi 400
Patron:tkalců a Mnichova, vzýván za ochranu dobytka
Atributy:anděl, chléb, kožešina, listí, poustevník, vlasy; pronásledující lovci a psi

ŽIVOTOPIS

Pochází z rodiny egyptského kmenového knížete. V mládí vstoupil do egyptského kláštera Eriti. Pak v touze po větší dokonalosti odešel do samoty a usadil se v jedné jeskyni v poušti. Po dobu 60 let žil na poušti zcela sám, proto dostal přívlastek Veliký a je řazen mezi největší východní askety.

Snášel chlad i horko, trpěl často nedostatkem jídla i pití. Podle legendy mu později anděl přinášel trochu chleba a vody. Asi po třiceti letech života v poušti vyrostl před jeho jeskyní fíkovník a v blízkosti vytryskl pramen čisté vody.

Před příchodem smrti se s ním setkal asketa Pafnut, který vyslechl jeho příběh, modlil se s ním a po jeho smrti pohřbil jeho tělo do hrobu z kamení. Později napsal jeho životopis.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gaspar Bertoni (1843); Onuphrius, anachoreta (asi 400); Leo Pp III (816); Guido, presb (asi 1245); Florida Lucretia Helena, Cevoli (1767); Basilides, m. apud Romam (s. inc.); Odulphus (ca. 865); Eskillus (ca. 1038); Placidus, abbas (1248); Florida (Lucretia Helena); Laurentius Maria a Sancto Francisco Xaverio Salvi (1856); Merces Maria a Iesu Molina (1883)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.