Světci k nám hovoří...


blah. Kvido

Guido, presb

12. června, připomínka
Postavení:kněz, mystik OFM
Úmrtí:asi 1245

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi kolem roku 1180 v Cortoně v Itálii. Byl čestným, vzdělaným mužem, když roku 1211 Cortonu navštívil František z Assisi. Kvido Vagnotelli pozval Františka i s jeho průvodcem po kázání do svého domu. Nabídl pohoštění a projevil zájem o vstup do Františkova řeholního společenství. František mu řekl, že je třeba, aby rozdal vše chudým a zbavil se veškerého majetku. Možná mu i citoval evangelium, kterým byl sám osloven (Mt 19,21). Podstatné je, že Kvido rozprodal své nemovitosti a všechny peníze dal Františkovi pro chudé, nemocné, ovdovělé a sirotky v městě. Pak ho následoval.

František mu ve chrámu předal řeholní hábit a z almužen věřících zbudovali na osamělém místě poblíž Cortony skromný klášter, do kterého bylo přijato ještě několik dalších nových bratrů. František je po nějakou dobu vychovával a vedl k osvojení evangelních rad, podle kterých se rozhodli žít.

Kvido cítil větší potřebu samoty, snad pro mystické obdarování nebo pro touhu po dokonalejším soustředění se. Jeho přání bylo splněno a s Františkovým souhlasem i s pomocí bratrů došlo ke zbudování poustevny opodál pod skalní stěnou.

O Kvidovi se praví, že z poslušnosti se stal knězem a po odchodu Františka zůstával věrný dosavadnímu životu. Po ranních modlitbách sloužil mši svatou a pak chodíval jako almužník po okolí. Zabýval se i ručními pracemi a byl vůdcem a duší malého kláštera.

Při Františkově další návštěvě Cortony byl o něj mimořádně velký zájem. František na rozloučenou oznámil věřícím, že jim zanechává bratra Kvida s příslibem, že skrze něho se městu dostane mnohých milostí a ochrany. Od té doby chodil Kvido v pravidelné dny do města kázat a sloužit lidu. V horlivosti žil velmi asketicky, a to se projevilo i na jeho zdraví. K onemocnění zimnicí došlo v Cortoně. Nic mu nepomáhalo, až prý na jeho přání donesená a požehnaná voda z jeho studánky. Požehnaná studánka se pak stala léčivým zřídlem pro mnohé, kteří z ní s důvěrou pili. Podle legend konal Kvido zázraky a již za života měl pověst svatosti.

Asi v 66 letech mu ve snu sv. František oznámil blížící se smrt. Po třech dnech přípravy, rozloučiv se s bratry, Kvido zemřel. Pohřben byl do kamenné hrobky v Cortoně.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gaspar Bertoni (1843); Onuphrius, anachoreta (asi 400); Leo Pp III (816); Guido, presb (asi 1245); Florida Lucretia Helena, Cevoli (1767); Basilides, m. apud Romam (s. inc.); Odulphus (ca. 865); Eskillus (ca. 1038); Placidus, abbas (1248); Florida (Lucretia Helena); Laurentius Maria a Sancto Francisco Xaverio Salvi (1856); Merces Maria a Iesu Molina (1883)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.