Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Florida Cevoli

Florida Lucretia Helena, Cevoli

12. června, připomínka
Postavení:panna, řeholnice OSCI Cap
Úmrtí:1767

ŽIVOTOPIS

Pochází z hraběcího rodu Cevoli a narodila se 11. 11. 1685 v Pise. Při křtu doslala jména Lukrecie Helena. V rodině byla vychovávána ke zbožnosti a před 18 rokem se rozhodla ke vstupu do kláštera v Citta di Castello. Noviciát u klarisek-kapucínek začala 8. 6. 1703. Absolvovala ho pod vedením Veroniky Giuliani. Dostala řeholní jméno Florida a 10. 6. 1705 složila slavné sliby. V životopisech je chválen duch její modlitby a odříkání s odvahou. Žila velmi asketicky. Po smrti abatyše sv. Veroniky Giuliani převzala její úřad a vykonávala ho velmi zodpovědně a s láskou až do své smrti, po dobu 25 let.

Jan Pavel II. ji 16. května 1993 prohlásil za blahoslavenou.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gaspar Bertoni (1843); Onuphrius, anachoreta (asi 400); Leo Pp III (816); Guido, presb (asi 1245); Florida Lucretia Helena, Cevoli (1767); Basilides, m. apud Romam (s. inc.); Odulphus (ca. 865); Eskillus (ca. 1038); Placidus, abbas (1248); Florida (Lucretia Helena); Laurentius Maria a Sancto Francisco Xaverio Salvi (1856); Merces Maria a Iesu Molina (1883)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.