Světci k nám hovoří...


Maria Anna Biernacka

13. června, připomínka
Úmrtí:1943


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Antonius, presb. et doctor Eccl. (1231); Gerardus, monachus (1138); Felicula (ca. s. IV); Achilleus, ep. Alexandrinus (312); Triphyllius (ca. 370); Cetheus seu Peregrinus (ca. 600); Eulogius, ep. Alexandrin. (ca. 607); Psalmodius (s. VII); Ragnebertus (680); Aventinus, eremita (s. VIII); Fandila (853); Maria Anna Biernacka (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.