Světci k nám hovoří...


sv. Anastáz, Felix a Digna

Anastasius, Felix et Digna

14. června, připomínka
Postavení:řádový kněz a řeholní osoby, mučedníci OSB
Úmrtí:853

ŽIVOTOPIS

Anastáz byl mnichem a později knězem v Cordóbě. Velmi ho zasáhlo mučednictví Fandily a dodalo mu sílu, takže se s odvahou postavil proti emírovi Mohamedu I., vyznal svou víru v Krista a byl mohamedány sťat. S ním byl zároveň v Cordóbě pro víru popraven i mnich Felix z Alcala, jenž pocházel z Getulie, a k večeru téhož dne i řeholnice Digna z Tabanos, která se ve své pokoře nazývala "Indigna" tj. "nehodná". Měla vidění sv. Agáty, jenž jí podávala rudou růži a vybízela ji k utrpení pro Krista. Opustila klášter a zapálená svatou horlivostí se postavila před soudce se slovy: "Jsem společně vinna uctíváním pravého Boha v Trojici. I ona z lásky ke Kristu položila svůj život. Všechny tři mučedníky vedle římského martyrologia v tento den obzvlášť připomíná benediktinský řád.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Anastasius, Felix et Digna (853); Elisæus; Methodius, ep. Cpolitan. (847); Valerius et Rufinus (s. IV); Fortunatus, ep. Neapolitan. (s. IV); , ep. Viennen. (s. VII)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.