Světci k nám hovoří...


sv. Metoděj

Methodius, ep. Cpolitan.

14. června, připomínka
Postavení:biskup, patriarcha
Úmrtí:847

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Syrakusách na Sicílii kolem roku 789 a později se stal mnichem na ostrově Chin. Odtud odešel do Konstantinopole, aby stál po boku patriarchovi Nikeforovi a pomáhal mu bránit církev.

Před císařem Michaelem Balbou, přezdívaném Zajíkavý, hájil neohroženě úctu k svatým obrazům. Byl za to krutě bit a 9 let vězněn v úzké tmavé kryptě. Úctu k obrazům mu vytýkal i další císař Theofil. Metoděj mu odpověděl: "Je to divné, obraz Krista chcete ničit a své vlastní obrazy oslavujete!" Byl proto dále bit a vězněn.

Za vlády Theodory, císařovny vdovy, která mu dala svobodu, byl povýšen na konstantinopolského patriarchu. Jeho velikost je v tom, že svým nepřátelům odpustil a zbloudilé přiváděl na správnou cestu. Vynikal v učenosti i ve všech ctnostech. Byl mu dáván název "Homologeta" a "Veliký".

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Anastasius, Felix et Digna (853); Elisæus; Methodius, ep. Cpolitan. (847); Valerius et Rufinus (s. IV); Fortunatus, ep. Neapolitan. (s. IV); , ep. Viennen. (s. VII)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.