Světci k nám hovoří...


Fortunatus, ep. Neapolitan.

14. června, připomínka
Úmrtí:s. IV


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Anastasius, Felix et Digna (853); Elisæus; Methodius, ep. Cpolitan. (847); Valerius et Rufinus (s. IV); Fortunatus, ep. Neapolitan. (s. IV); , ep. Viennen. (s. VII)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.