Světci k nám hovoří...


sv. Restituta

Restituta, virgo et m. in Africa

17. května, připomínka
Postavení:panna a mučednice
Úmrtí:asi 304

ŽIVOTOPIS

Pocházela ze šlechtického rodu z Panizy v Africe. Stala se křesťankou a učinila slib trvalého panenství. Za pronásledování křesťanů byla zajata a předvedena před Proklinuse, který ji za její vyznání víry dal zbičovat. Ve vězení ji prý utěšoval anděl. Při druhém výslechu rozdrásali její tělo a za vlasy ji pověsili na sloup. Nakonec byla upálena na moři v loďce polité dehtem a smolou. Její zmučené tělo našla na břehu prý paní Lusina na pokyn ve snu. Uctivě je pohřbila a později byly ostatky Restituty přeneseny do Neapole.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paschalis Baylon (1592); Restituta, virgo et m. in Africa (asi 304); Antonia Mesina (1935); Adrio (ca. s. IV); Victor, m. Romæ (ca. s. IV); Heraclius et Paulus, m. Novioduni (ca. s. IV); Iulia Salzano, virgo (1929); Ivanus Ziatyk (1952)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.