Světci k nám hovoří...


sv. Prosper Aquitanský

Prosperus Aquitanus

25. června, připomínka
Postavení:mnich, básník
Úmrtí:asi 463
Patron:básníků
Atributy:klerik s vyholenou hlavou (tonzurou), kniha

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 390 v Akvitánii na území Francie. V mládí získal značné vzdělání a stal se mnichem. Oblíbil si učení sv. Augustina, dopisoval si s ním a dostalo se mu od něj povzbuzení k obhajobě víry proti pelagiánům. Ti hlásali, že člověk může vlastními silami dosáhnout nejvyšší dokonalosti a neuznávali dědičný hřích.

Podle dochovaných zpráv Prosper Tiro žil roku 428 v klášteře v Marseile. Byl vynikajícím teologem a kolem roku 440 v Římě nastoupil jako kancléř a osobní poradce papeže Lva Velikého. Mimo jiné napsal mnoho básní a spisů v próze. Z velké části byly obhajobou učení. Známým dílem je také jeho kronika uvádějící události od stvoření světa po rok 455. Jeho traktát "O výzvě všem národům" pojednává o spásné Boží vůli. Mezi jeho poslední práce patří uspořádání sbírky augustiniánských pouček. Zemřel v Římě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gulielmus, abbas Montis Virginis (1142); Prosperus Aquitanus (asi 463); Dorothea Monoviensis (1394); Ivanus (kolem r. 882); Maximus, ep. Taurinen. (ca.408-423); Tigris (s. VI); Molochus seu Luanus (ca. 592); Eurósia (Orosiæ) (880 (i když v martyrologiu je 714)); Adalbertus, abbas Egmunden. (s. VIII in.); Salomon, m. in Britannia Minori (874); Ioannes Hispanus (1160)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.