Světci k nám hovoří...


sv. Simplicius

Simplicius, ep. Augustodunen.

24. června, připomínka
Úmrtí:asi 375

ŽIVOTOPIS

Je uváděn jako biskup autunský s působením i v Lyonu v Gallii. Původně byl ženatý, ale se souhlasem manželky se stal knězem, později byl povolán v úřad biskupa. S manželkou se nerozešel, byť žili celibátně jako bratr se sestrou. Pohanům prý ale bylo pohoršením, že zůstávali pod jednou střechou, a oni, aby se ospravedlnili, nesli před nimi na znamení nevinnosti v šatech žhavé uhlí, aniž se popálili.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Baptista, nativitas ; Simplicius, ep. Augustodunen. (asi 375); Agoardus, Aglibertus et socii (s. V/VI); Rumoldus (775); Theodulfus (776); Gohardus (843); Theodgarus (ca. 1065); Maria a Guadalupe (Anastasia) Garcia Zavala, virgo (1963)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.