Světci k nám hovoří...


Theodulfus

24. června, připomínka
Úmrtí:776


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sacratissimi Cordis Iesu, Sollemnitas ; Simplicius, ep. Augustodunen. (asi 375); Agoardus, Aglibertus et socii (s. V/VI); Rumoldus (775); Theodulfus (776); Gohardus (843); Theodgarus (ca. 1065); Maria a Guadalupe (Anastasia) Garcia Zavala, virgo (1963)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.