Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Magdaléna Fontaine, Františka Lanel, Terezie Fantou a Jana Gérard

Magdalena Fontaine, Francisca Lanel, Teresia Fantou et a Ioanna Gérard, Francisca Lanel

26. června, připomínka
Postavení:mučednice FdC
Úmrtí:1794

ŽIVOTOPIS

Všechny pochází z Arrasu ve Francii a vstoupily do řeholního řádu Vincentek. Magdaléna Fontaine se narodila 22. 4. 1723 a vstoupila do kongregace 9. 7. 1748, Františka Lanel se narodila 24. 8. 1745 a vstoupila do kongregace 10. 4. 1764, Terezie Fantou se narodila 29. 7. 1747 a vstoupila do kongregace 28. 11. 1771, Jana Gérard se narodila 23. 10. 1752 a vstoupila do kongregace 17. 9. 1776.

Neúnavně a s odvahou vykonávaly charitativní službu pro chudé i za Francouzské revoluce. Pro svou aktivitu a řádovou příslušnost byly zatčeny, vězněny, byla jim vytýkána protirevoluční aktivita a skončily pozemskou pouť v Cambrai na popravišti.

Papežem Piem XI. byly 13. 6. 1920 blahořečeny.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes et Paulus, titulares basilicæ in Urbe (s. IV); Iosephus Maria Escrivá de Balaguer (1975); Vigilius (405); Pelagius, m. Cordubæ (925); Magdalena Fontaine, Francisca Lanel, Teresia Fantou et a Ioanna Gérard, Francisca Lanel (1794); Deodatus, ep. Nolan. (405); Maxentius (ca. 515); David, eremita (ca. 540); Salvius, m. apud Valentianam (s. VIII); Anthelmus (1177); Raymundus Petiniaud de Jourgnac (1794); Nicolaus Konrad et Vladimirus Pryjma (1941); Andreas Iščak (1941); Radulphus, episcopus (1064); Andreas Hyacinthus Longhin, episcopus (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.