Světci k nám hovoří...


sv. Albán Roe

Albanus Roe

21. ledna, připomínka
Postavení:mučedník OSB
Úmrtí:1642

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1583 v Bury v hrabství Suffolk v Anglii a bylo mu dáno jméno Bartoloměj.

Chtěl sloužit Bohu a obrátit jednoho katolického vězně na protestantskou víru. Bohu nakonec sloužil, ale s obrácením to bylo opačně. Rozhovor s vězněm byl začátkem jeho cesty do katolické církve. Po opuštění anglikánské církve a konverzi odcestoval do Douai, kde se chtěl stát řeholníkem a knězem. V první polovině přípravného období málo krotil svoji ohnivou povahou, a byl proto ze společenství propuštěn. Po nezdaru se rozhodl k usilovnějšímu přemáhání a r. 1611 požádal benediktiny, aby ho přijali do řehole. V ní dostal nové jméno. Na kněze byl vysvěcen v roce 1615 a brzy poté odešel na misie do Anglie. Tam byl zajat a asi pět let vězněn. V roce 1623 byl na žádost španělského velvyslance propuštěn a poslán do vyhnanství. Jen několik měsíců strávil v klášteře sv. Řehoře v Douai a vrátil se do Anglie, kde horlivě působil dva roky, než jej znovu zajali a uvěznili. Díky svým přátelům dostal se do mírnějšího londýnského vězení Fleet, kde byl 15 let. Měl tam však možnost pokračovat v apoštolátu mezi vězni, které získával při karetní hře a přes vyprávění vtipů. Dokázal získat i důvěru dozorců, takže jej někdy pouštěli přes den také do města. S nástupem zostřených protikatolických opatření byl převezen do vězení Newgate, kde byl odsouzen k smrti. Po dvou dnech byl rozsudek vykonán.

K popravě došlo podobně jako u Tomáše Greena v Tyburnu.

Papež Lev XIII. ho blahořečil 9. 12. 1886 a Pavel VI. svatořečil 25. 10. 1970 ve skupině 40 mučedníků Anglie a Walesu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agnes, m. Romæ (s. III.-IV.); Publius, ep. Athenarum (s. II.); Fructuosus, Augurius et Eulogius, diaconus (259); Patroclus, m. Trecis (asi s. III.); Epiphanius, ep. Papien (496); Meginradus (ca. 861); Zacharias, monachus (asi 950); Eduardus Stransham et Nicolaus Wheeler (1586); Albanus Roe (1642); Thomas Green, presb. (1642); Iosepha Maria a Sancta Agnete (1696); Ioannes Baptista Turpin du Cormier et XIII socii (1794); Ioannes Yi Yun-il (1867)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.