Světci k nám hovoří...


sv. Samson

Samson, presb

27. června, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:560

ŽIVOTOPIS

Pocházel prý z Říma, kde se dle některých snad stal lékařem, ale pak pocítil povolání ke kněžství. Převážnou část života působil jako kněz a ošetřovatel nemocných v Konstantinopoli (dnešním Istanbulu v Turecku). Svůj majetek věnoval na postavení nemocnice. Hostil chudé a snažil se poskytovat nejpotřebnější služby po stránce duchovní i tělesné.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cyrillus, ep. Alexandrin. et doctor Eccl (444); Samson, presb (560); Margarita Bays (1879); Ludovica Teresia Montaignac de Chauvance (1885); Guddenas (203); Zoilus (303); Ioannes, presb. apud Turonos (s. VI); Arialdus (1066); Benvenutus de Eugubio, religiosus (ca. 1232)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.