Světci k nám hovoří...


blah. Markéta Bays

Margarita Bays

27. června, připomínka
Postavení:mystička TOR
Úmrtí:1879

ŽIVOTOPIS

Narodila se asi r. 1809 v La Pieraz ve Švýcarsku. Křesťanští rodiče Petr a Marie byli zemědělci. Markéta měla pět sourozenců, sama byla živější povahy, dobře se učila, starala o domácnost a ráda četla duchovní knihy. Vyznačovala se zbožností i veselostí a byla vyhledávanou společnicí. V 15 letech se vyučila švadlenou.

Ve volném čase učila děti katechismu, dívky připravovala na manželství a navštěvovala nemocné a umírající. Chudé nazývala Božími vyvolenými a byla jim láskyplnou přítelkyní. Jako aktivní laik oživila ve farnosti i misijní činnost a přispěla k šíření katolických tiskovin. V měsíci máji se u ní doma děti scházely k modlitbě a poučení.

V roce 1853 onemocněla rakovinou střev, z níž se zázračně uzdravila v prosinci následujícího roku, v den vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném početí P. Marie. Každý pátek začala v extázi prožívat celé Kristovo utrpení a zároveň se u ní objevovala stigmata, která se snažila skrývat. Nejvýraznější byla v době postní a na Velký pátek. Svou účast na utrpení Krista však neutajila.

22. 2. 1860 vstoupila do třetího řádu sv. Františka, v němž po roce složila slib. Formačních setkání se účastnila u ramontských kapucínů. V posledních letech její bolesti nabíraly stále na větší síle. Zemřela s pověstí svatosti v nedožitých 70 letech s odevzdaností do Boží vůle, podle svého přání na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, jehož byla ctitelkou.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cyrillus, ep. Alexandrin. et doctor Eccl (444); Samson, presb (560); Margarita Bays (1879); Ludovica Teresia Montaignac de Chauvance (1885); Guddenas (203); Zoilus (303); Ioannes, presb. apud Turonos (s. VI); Arialdus (1066); Benvenutus de Eugubio, religiosus (ca. 1232)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.