Světci k nám hovoří...


sv. Vincencie Gerosa

Vincentia Gerosa

28. června, připomínka
Postavení:zakladatelka kongregace
Úmrtí:1847

ŽIVOTOPIS

Narodila se 29. 10. 1784 v Lóvere v Lombardii v Itálii. Pokřtěna byla Kateřina. Vincencie je její druhé jméno, spojené s jejím pozdějším řeholním povoláním, k němuž dospěla až asi po 40 letech péče o domácnost. Již dříve se však snažila pomáhat chudým. Se svou družkou Bartolomějkou Capitaniovou založila v roce 1832 kongregaci: "Sestry lásky z Lóvere”. Na srdci jim ležely potřeby chudých, kterým chtěly pomáhat. Zejména nemocných a dětí, kterým chtěly zajistit vzdělání. V roce 1833 převzala Vincencie vedení společenství jako jeho první generální představená, kterou byla až do své smrti, k níž došlo po delší nemoci v Lóvere.

Blahořečená byla 30. 5. 1926 a kanonizována 18. 5. 1950 papežem Piem XII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iren, ep. Lugdunen (asi 202); Potamiœna et Marcella (asi 202); Paulus Pp I. (767); Heimeradus (1019); Vincentia Gerosa (1847); Plutarchus, Serenus (ca. 202); Argimirus (856); Ioannes Southworth (1654); Severianus Baranyk et Ioachim Senkivskyj (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.