Světci k nám hovoří...


blah. Rajmund Lullus

Raymundus Lullus, religiosus et martyr

29. června, připomínka
Postavení:mučedník TOR
Úmrtí:1316

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem r. 1234 v Palmě na Malorce. Pro šlechtický původ se vzdělával na královském dvoře Jakuba I. Aragónskeho v Barceloně. Dělal tam společnost princi Jakubovi II. a prý i vrchního stolmistra.

V roce 1257 se oženil a měl dvě děti. Po šesti letech prohlédl marnost rozmařilého světského života a prožil hlubokou konverzi. V té době měl několik zjevení ukřižovaného Krista a vykonal dvě poutě - do Santiaga de Compostela ve Španělsku a do francouzského Notre Dame de Rocamadour. Pak se na Malorce začal věnovat misionářské práci a zároveň studoval filozofii a učil se latinsky a arabsky. Věnoval se i logice a arabské kultuře. Za podpory krále založil r. 1276 v Miramare institut studia arabštiny a formace pro budoucí misionáře. Napsal také více filozofických, mystických a básnických děl. Vykonal několik misijních cest do Asie a Afriky.

Pravděpodobně v r. 1292 vstoupil do třetího františkánského řádu. Při poslední misijní výpravě do severní Afriky v r. 1315 ho přepadli muslimové s úmyslem ho ukamenovat. Na palubě lodi, plující s ním do Maroka, zraněním podlehl. Jeho ostatky byly uloženy do alabastrového oltáře v klášteře sv. Františka v Palmě na Malorce.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus et Paulus, Apostoli (asi 64 a 67); Hemma (asi 1045); Raymundus Lullus, religiosus et martyr (1316); Syrus, ep. lanuen. (ca. 330); Cassius, ep. Narnien. (558)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.