Světci k nám hovoří...


Syrus, ep. lanuen.

29. června, připomínka
Úmrtí:ca. 330


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus et Paulus, Apostoli (asi 64 a 67); Hemma (asi 1045); Raymundus Lullus, religiosus et martyr (1316); Syrus, ep. lanuen. (ca. 330); Cassius, ep. Narnien. (558)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.