Světci k nám hovoří...


sv. Marciál

Martialis, ep. Lemovicen

30. června, připomínka
Postavení:biskup, misionář
Úmrtí:asi po roce 250

ŽIVOTOPIS

Po vysvěcení na biskupa byl kolem roku 250 poslán se sv. Dionýsiem a dalšími pěti biskupy hlásat evangelium do Galie. Sídlem Dionýsia byla Lutetia (dnešní Paříž) a sídlem Marciála Limoges. Z tohoto místa evangelizoval Akvitánii. Jeho misijní činnost byla prý provázena zázraky. Legendy, které jeho postavu posouvají do prvního století, nejsou hodnověrné. Marciálův hrob se stal poutním místem a přenesení jeho ostatků je připomínáno 10. října.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

protomartyres Sanct (64); Martialis, ep. Lemovicen (asi po roce 250); Erentrudis (asi 718); Theobaldus, eremita (1066); Ladislaus, rex Hungariæ (1095); Otho, ep. Bamberge (1139); Adolphus, ep. Osnabrugen (1224); Basilides, m. Alexandriæ (ca. 202); Bertichramnus (ca. 623); Philippus Powell (1646); Ianuarius Maria Sarnelli (1744); Zeno Kovalykw (1941); Basilius Velyčkovskyj (1973)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.