Světci k nám hovoří...


sv. Erentruda

Erentrudis

30. června, připomínka
Postavení:abatyše OSB
Úmrtí:asi 718
Atributy:abatyše, model kostela, planoucí srdce, kříž

ŽIVOTOPIS

Pocházela z urozeného rodu a byla neteří sv. Ruperta. Ten v roce 700 nebo o málo později založil benediktinský ženský klášter na Nonnbergu v Salcburku, zasvěcený Matce Boží P. Marii. Erentruda se v něm stala abatyší. Její životopis prý pochází až ze XIV. stol. a mohou být proto vůči němu výhrady. Byla prý drobnou blondýnkou a na Nonnberg přišla asi z kláštera v Solnohradsku. Sestry se tam věnovaly vedle modliteb péči o nemocné a vyučování dětí i dospělých. Po své smrti byla Erentruda pochována v kryptě klášterního kostela a od r. 1624 jsou její ostatky ve stříbrné schránce.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

protomartyres Sanct (64); Martialis, ep. Lemovicen (asi po roce 250); Erentrudis (asi 718); Theobaldus, eremita (1066); Ladislaus, rex Hungariæ (1095); Otho, ep. Bamberge (1139); Adolphus, ep. Osnabrugen (1224); Basilides, m. Alexandriæ (ca. 202); Bertichramnus (ca. 623); Philippus Powell (1646); Ianuarius Maria Sarnelli (1744); Zeno Kovalykw (1941); Basilius Velyčkovskyj (1973)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.