Světci k nám hovoří...


sv. Adolf

Adolphus, ep. Osnabrugen

30. června, připomínka
Postavení:biskup OCist
Úmrtí:1224

ŽIVOTOPIS

Narodil se r. 1185 jako nejmladší syn hraběte Šimona z Tecklenburgu v Německu. Stal se kanovníkem v Kolíně. Odtud pak odešel do kláštera v Kamp u Rýna, kde se stal cisterciáckým mnichem. V roce 1216 byl zvolen biskupem diecéze Osnabrück. Jeho volba se z nějakých důvodů opakovala, dopadla však stejně. Vysvěcen byl následujícího roku. Je zmiňována jeho reformační horlivost a starostlivost o nemocné morem.

Jeho kult byl uznán v roce 1625 a k vyzvednutí jeho ostatků došlo r. 1651.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

protomartyres Sanct (64); Martialis, ep. Lemovicen (asi po roce 250); Erentrudis (asi 718); Theobaldus, eremita (1066); Ladislaus, rex Hungariæ (1095); Otho, ep. Bamberge (1139); Adolphus, ep. Osnabrugen (1224); Basilides, m. Alexandriæ (ca. 202); Bertichramnus (ca. 623); Philippus Powell (1646); Ianuarius Maria Sarnelli (1744); Zeno Kovalykw (1941); Basilius Velyčkovskyj (1973)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.