Světci k nám hovoří...


sv. Fereol a Ferucius

Ferreolus et Ferrutius

16. června, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi s. IV.

ŽIVOTOPIS

Oba dva si zvolili duchovní povolání s touhou po šíření evangelia ve Francii. Fereol přijal kněžské svěcení a Ferucius se stal jáhnem. Biskupem Lyonu byli určeni k misijní činnosti v Besançonu a pro svou velkou horlivost byli zavražděni. Jejich ostatky byly objeveny 5. 9. 370. Ve druhé polovině VI. století byl Fereolovi a Feruciu zasvěcen kostel v Besançonu a začali být uctíváni jako patroni města a spolupatroni arcidiecéze.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Benno (asi 1106); Quiricus et Iulitta (století neznámé); Ferreolus et Ferrutius (asi s. IV.); Lutgardis (1246); Maria Teresia /Anna Maria Catharina/; Scherer (1888); Similianus (s. IV); Tychon (s. V); Aureus, Iustina et socii (s. V); Aurelianus (551); Cechardus (ca. 860); Thomas Reding (1537); Antonius Constans Auriel (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský




Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.