Světci k nám hovoří...


blah. Josef Maria Cassant

Iosephus Maria Cassant

17. června, připomínka
Postavení:řeholní kněz OCR
Úmrtí:1903

ŽIVOTOPIS

Narodil se 6. 3. 1878 v zemědělské oblasti Casseneuil ve Francii. Již od dětství měl touhu stát se knězem. Pro špatnou paměť se ale učil s námahou a pro nedostatečný prospěch mu bylo přijetí do semináře odmítnuto po prvním pokusu. Jeho duchovní otec Filhol mu pak pomáhal se studiem a Josef v 16 letech vstoupil do kláštera Santa Maria del Deserto v diecézi Tolosa, k trapistům řádu cisterciáků. Novicmistr André Malet ho učil milovat Ježíše. Josef Maria v přijímání eucharistie viděl své štěstí na zemi. Jeho heslem bylo: "všechno pro Ježíše, skrze Marii".

V říjnu 1902 se mu podařilo složit zkoušky a záhy obdržel kněžské svěcení. Pak se ale projevilo onemocnění tuberkulózou. S ubýváním tělesných sil se svěřoval do ochrany Panny Marie a jejího Syna, kterému se bezvýhradně odevzdal 17. června, kdy odešel z tohoto světa ve věku 25 let.

Pro současný svět je příkladem a vzorem v tom, že ukazuje na smysl obětování všeho s bezvýhradným odevzdáním se Bohu. Papež Jan Pavel II. ho blahořečil 3. 10. 2004 v Římě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nicandrus et Marcianus (asi 297); Hervæus (s. VI.); Rainerius de Pisis (1160); Iosephus Maria Cassant (1903); Blastus et Diogenes (s. inc.); Isaurus, Innocentius (s. inc.); Antidius (ca. 411); Hypatius, hegumenus (446); Avitus, abbas (ca. 530); Teresia, regina Legionensis (1250); Petrus Gambacorta (1435); Paulus Burali (1578); Philippus Papon (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.