Světci k nám hovoří...


Philippus Papon

17. června, připomínka
Úmrtí:1794


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nicandrus et Marcianus (asi 297); Hervæus (s. VI.); Rainerius de Pisis (1160); Iosephus Maria Cassant (1903); Blastus et Diogenes (s. inc.); Isaurus, Innocentius (s. inc.); Antidius (ca. 411); Hypatius, hegumenus (446); Avitus, abbas (ca. 530); Teresia, regina Legionensis (1250); Petrus Gambacorta (1435); Paulus Burali (1578); Philippus Papon (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.