Světci k nám hovoří...


sv. Kaloger

Calogerus, eremita

18. června, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:asi s. V.

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Konstantinopole, u níž, podle breviáře z roku 1610, poustevničil v hoře Gemmarian. Odtud vykonal pouť ke hrobu apoštola Petra a z Říma pokračoval na Sicílii do místa u Messiny, kde pak žil v klášteře Fragalà na Monte Kronio. Je zmiňováno jeho charisma jako schopnost uzdravovat. Podání různých jeho životopisců se velmi liší. Martyrologium se o něm zmiňuje jen jako o poustevníkovi ze Sicílie.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gregorius Barbarigo (1697); Marcus et Marcellianus (asi 304); Calogerus, eremita (asi s. V.); Elisabeth, virgo in Rhenania (1164); Hosanna Andreasi (1505); Leontius, miles (s. IV); Cyriacus et Paula (ca. s. IV); Amandus, ep. Burdigalen. (s. V)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.