Světci k nám hovoří...


sv. Alžběta

Elisabeth, virgo in Rhenania

18. června, připomínka
Postavení:panna, abatyše a mystička OSB
Úmrtí:1164

ŽIVOTOPIS

Pochází ze vznešeného rodu na středním Rýně. Narodila se v Bingenu r. 1128-9. Již ve 12 letech vstoupila do benediktinského kláštera v Schönau (Šenavě) blízko Bonnu v Hesensku a v 18 letech tam přijala řeholní hábit a složila sliby. Od dětství trpěla nemocí, žila zdrženlivě a vyznačovala se skromností. Od 24 let měla Alžběta častá vidění. Po jednom osvícení začala náhle velmi dobře mluvit latinsky, aniž se té řeči někdy učila. Asi v roce 1157 se stala abatyší. Její bratr Egbert r. 1155 se v sousedním mužském klášteře stal mnichem a později jako opat zpracoval zápisky vizí své sestry do tří knih. Vydané byly pod jejím jménem a ve středověku se značně rozšířily. K nim přibyly další dvě knihy, odborněji sepsané po teologické stránce, na rozdíl od prvních stylově jednoduchých.

Alžbětě se za doby vedení kláštera k tělesnému utrpení dočasně přidaly i duševní problémy nevysvětlitelné trudnomyslnosti s pocity opuštěnosti. Svou smrt předem předpověděla a zemřela ve věku 35 let. Roku 1584 bylo její jméno vloženo do římského martyrologia.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gregorius Barbarigo (1697); Marcus et Marcellianus (asi 304); Calogerus, eremita (asi s. V.); Elisabeth, virgo in Rhenania (1164); Hosanna Andreasi (1505); Leontius, miles (s. IV); Cyriacus et Paula (ca. s. IV); Amandus, ep. Burdigalen. (s. V)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.