Světci k nám hovoří...


Ioannes Rigby

21. června, připomínka
Úmrtí:1600


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Aloysius Gonzaga (1591); Leutfridus (738); Mevennus (s. VI); Radulphus, ep. Bituricen. (866); Raymundus, ep. Roten. (1126); Ioannes Rigby (1600); Iacobus Morelle Dupas (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský




Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.